خرید شارژ کورک سوالات متداول بسته اینترنت کورک فروش کارت شارژ کورک صفحه اصلی

 

برای فعالسازی بسته کد #250* را شماره گیری نمایید

پوشش کورک بهترین پوشش را در منطقه کردستان عراق ، بغداد را دارا بوده و امکان داشتن اتصالی متداوم با ایننترنت را فراهم می سازد

 

سیمکارت کورک

زین عراق سیم کارت شارژ اپراتور موبایل سیم سیمکارت کارت شارژ فروش شارژ موبایل عراق کربلا

 

بدلیل تغییرات در قیمت ها

لطفا برای مشاهده بسته های اینترنت کورک به سایت شرکت کورک مراجعه نمایید


 

اینترنت کورک